Introduceti Nume
Introduceti corect codul personal din 13 cifre
Telefon de contact introdus incorect
Introduce suma dorita
Introduceti Filiala de deservire
Introduceti sursa
Invalid Input
Cod protecție
Refresh Cod protectie incorect

Credit Ipotecar

Produsul creditar IPOTECAR pentru cei care au nevoie mijloace financiare pentru procurarea/repara-ția/amenajarea bunurilor imobiliare.

Suma împrumutului: de la 50000 până la 1000000 MDL

Termenul împrumutului: de la 12 până la 60 luni

Comision unic de examinare a cererii de solicitare constituie 500 MDL.

Comision de eliberare a împrumutului: 2%

Comision de rambursare anticipată: 2%

Asigurarea împrumutului: bunul imobil procurat sau existent

Documente necesare: Actul de identitate al împrumutatului

Buletinele de identitate a tuturor coproprietarilor bunului imobil (daca sunt)

Documentele de proprietate a bunului imobil (contract de vînzare-cumpărare, contract de donație și altele)

Raport de evaluare a bunului imobil

Extrasul eliberat de ASP

Înregistrarea gajului*:

Înregistrarea obligatorie notarială a contractului de ipotecă

Înregistrarea obligatorie a ipotecii în baza de date ASP

*Cheltuielile legate de înregistrarea gajului sunt suportate de Solicitant

Asigurarea bunului imobil: se efectuiază în mod obligatoriu. Cheltuielile legate de asigurarea bunului imobil sunt suportate de Solicitant.

Este posibil rambursarea anticipată parțială sau completă, la care dobânda se recalculează și este posibil program individual de rambursare.

СU NOI COMOD, ACCESIBIL, RAPID ȘI SIMPLU!

Oficii

Oficiul central Riscani: Str. Bogdan Voievod 2
Oficiul secundar Botanica: Bd Dacia 16/1
Oficiul secundar Buiucani: Str. Alba Iulia 23/3
Oficiul secundar Centru: Str. Banulescu Bodoni 53A
Oficiul secundar Ciocana: Str. Alecu Russo 65
Oficiul secundar Orhei: Str. Constantin Negruzzi, 10A
Oficiul secundar Balti: Str. Stefan cel Mare 31/1
Oficiul secundar Cahul: Str. 31 August 13/2