Credit Ipotecar

Suma creditului (MDL)

Termenul (Luni)

  • Suma solicitată:
  • Rata lunară:
  • Rate:
  • Total spre achitare:

* Programul de rambursare a creditului - este graficul de plată a împrumutului care și corespunde plății lunare și perioadei creditului solicitat, cu o singură precizare că suma și termenul efectuate de calculator sunt afișate în scopuri demonstrative și pentru a personaliza împrumutul pentru Dumneavoastră, dar toate calculele exacte vă vor fi oferite de lucrătorul companiei.

Introduceti Nume
Telefon de contact introdus incorect
Suma minimă a împrumutului 5000 lei
Introduceti Filiala de deservire
Introduceti sursa
Invalid Input

Produsul creditar IPOTECAR pentru cei care au nevoie mijloace financiare pentru procurarea/repara-ția/amenajarea bunurilor imobiliare.

Suma împrumutului: de la 20000 până la 1000000 MDL

Termenul împrumutului: de la 12 până la 60 luni

Comision unic de examinare a cererii de solicitare constituie 500 MDL.

Comision pentru eliberarea creditului: 2,5%

Comision pentru rambursarea atnicipata: 2%

Asigurarea împrumutului: bunul imobil procurat sau existent

Documente necesare: Actul de identitate al împrumutatului

Buletinele de identitate a tuturor coproprietarilor bunului imobil (daca sunt)

Documentele de proprietate a bunului imobil (contract de vînzare-cumpărare, contract de donație și altele)

Raport de evaluare a bunului imobil

Extrasul eliberat de ASP

Înregistrarea gajului*:

Înregistrarea obligatorie notarială a contractului de ipotecă

Înregistrarea obligatorie a ipotecii în baza de date ASP

*Cheltuielile legate de înregistrarea gajului sunt suportate de Solicitant

Asigurarea bunului imobil: se efectuiază în mod obligatoriu. Cheltuielile legate de asigurarea bunului imobil sunt suportate de Solicitant.

Este posibil rambursarea anticipată parțială sau completă, la care dobânda se recalculează și este posibil program individual de rambursare.

СU NOI COMOD, ACCESIBIL, RAPID ȘI SIMPLU!

Oficii

Oficiul central Centru: Str. Alexandru cel Bun 91 - intrare din partea str. Bănulescu Bodoni 53A
Oficiul secundar Botanica: Bd Dacia 16/1
Oficiul secundar Buiucani: Str. Alba Iulia 23/3
Oficiul secundar Ciocana: Str. Alecu Russo 65
Oficiul secundar Balti: Str. Stefan cel Mare 31/1