Întrebări și răspunsuri

Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă față de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parțial, gratuit sau oneros obligația debitorului.

art. 1146 Cod civil al RM

Răspunderea fidejusorului

În cazul neexecutării obligației principale, fidejusorul și debitorul sînt obligați solidar în fața creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

alin. (1) art. 1156 Cod civil al RM

Fidejusorul care a executat obligația principală are drept de regres contra debitorului în mărimea sumelor pe care le-a plătit, inclusiv datoria principală, dobînda aferentă, precum și toate cheltuielile pe care le-a suportat în legătură cu fidejusiunea.

Fidejusorul răspunde în fața creditorului în aceiași mărime ca și debitorul, inclusiv pentru achitarea dobînzii, achitarea cheltuielilor de urmărire în justiție și a altor cheltuieli suportate de creditor în legătură cu încasarea datoriei, apărute din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor debitorului.

Executarea obligațiilor

După emiterea hotărîrii judecătorești de către instanța de judecată executorul judecătoresc are dreptul:

1. Să calculeze dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu;

2. Să sechestreze, să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate;

3. Să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului;

4. Să interzică instituţiilor de stat, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor (exemplu: se aplică interdicție de eliberare a pașaportului și buletinului de identitate a debitorului);

5. Să dispună anunţarea în căutare şi reţinerea mijloacelor de transport, să identifice bunurile debitorului;

6. Să solicite instanţei judecătoreşti, la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti.

 • CUM POT OBȚINE UN CREDIT?

  Dacă doriți un credit: instalați aplicația, obțineți acces la produse de împrumut și la calculator de credite. CREDITCOMOD de pe Google Play. Acolo indepliniți cererea și obțineți un răspuns de împrumut în 10 minute! Sau indepliniți vă rog cerere de credit online: https://creditcomod.md/. Vă contactăm cît mai curînd pentru consultația detaliată.

 • DETALII?

  Noi oferim bani de la 1000 pînă la 1000000 lei de la 21 zile pînă la 60 luni. % depinde de suma, pe ce termen, cu gaj sau fără gaj. Vă trebuie buletin de identitate în dependență de situația. https://creditcomod.md/credite - detalii.

 • DE CE ACTE ESTE NEVOIE PENTRU A OBȚINE UN CREDIT?

  Vă trebuie buletin de identitate în dependență de situația.

 • OFICIILE? ORELE DE LUCRU? LUCRU ÎN ZILE DE ODIHNĂ?

  Noi avem oficii în Chișinău (Centru, Rîșcani, Ciocana, Botanica), în Bălți și Cahul. Оficii Rîșcanovca, Botanica, Ciocana lucrează de la 9-20:00 și în sîmbăta lucrrează oficii Rîșcanovca, Botanica, Ciocana și Bălți de la 10:00-17:00. https://creditcomod.md/contacte - detalii.

 • PRIMUL CREDIT FĂRĂ %?

  Pot obține primul credit cu 0% persoanele care lucrează oficial și cu istorie creditară bună. https://creditcomod.md/credite/credit-trei-de-zero - detalii.

 • CREDIT FĂRĂ GAJ ȘI PERSOANĂ SOLIDARĂ?

  Fără gaj oferim bani pînă la 100000 mdl - 24 luni = 7557 mdl sau 75000 mdl - 36 luni = 3967 mdl - plata lunară.

 • POT SĂ OBȚIN BANI PE CARD?

  Banii putem să transmitem pe card bancar sau cash în oficiu.

 • CREDITARE ONLINE?

  În curînd.

Oficii

Oficiul central Riscani: Str. Bogdan Voievod 2
Oficiul secundar Botanica: Bd Dacia 16/1
Oficiul secundar Centru: Str. Banulescu Bodoni 53A
Oficiul secundar Ciocana: Str. Mircea cel Batran 3
Oficiul secundar Balti: Str. Stefan cel Mare 31/1
Oficiul secundar Cahul: Str. 31 August 13/2